Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Blog / Het gebeurt al

Het gebeurt al

by J.L. de Kreek — last modified 16-12-2012 11:20
Opgeslagen onder:

Het gebeurt al. De oorlogen, razzia's, schijnprocessen achter gesloten deuren en de Nieuwe Jodenvervolging. Iedereen heeft het er over: de Eind Tijd, Armageddon, de Raptor. Zelfs de hoogleraar terrorisme Bob de Graaff heeft het in zijn standaardwerk Op weg naar Armageddon over de utopische wereldbeelden en nimmer aflatende zucht naar Gods Koninkrijk op aarde. 'Aluhoedjes' hebben het over een Nieuwe Wereld Orde (NWO). Zij worden daarbij uitgelachen door leden en/of wannabe's van die NWO in de politiek en journalistiek. Meer dan ooit is het in de huidige tijd noodzakelijk zicht te hebben op wat er waarachtig in de Bijbel staat. Juist journalistiek.

Het gezegde dat de Bijbel meer nieuwswaarde bezit dan de krant van morgen, is vandaag meer waar dan ooit. Wie niet de tijd heeft de hele Bijbel te consumeren, kan zich op het laatste boek Openbaring concentreren. Dat boek is heden ten dage meer actueel dan ooit. Het boek is in het verleden geschreven om te voorspellen en misbruikt door de Katholieken en de rest van de Christenheid. Wie de politiek van de christelijke partijen wil begrijpen is geholpen met kennis van het feit dat Openbaring onderwijst dat wanneer religieuzen/gelovigen/spirituelen aan politiek deelnemen de wereld naar de klote gaat op een manier waaruit geen verlossing te verwachten is.

De Bijbel onderwijst dat de verlossing die de Bijbel in Openbaring voorspelt en waar de Christenheid naar smacht, alleen wordt verkregen wanneer religieuzen etc. NIET aan politiek deelnemen. Politiek is een dom vak waarbij het louter om feiten gaat en waarbij democratisch voor het beste gekozen moet worden zonder daarbij rekening te houden met de ene of andere ideologie of geloofsovertuiging. Vooral politicologie is een studie die dom maakt. Het Nederlands Staatsrecht verbiedt het religieuzen niet aan politiek deel te nemen. De Bijbel voorspelt in Openbaring dat de wereld naar de kloten gaat wanneer Joden, Christenen, islamieten etc. aan politiek deelnemen, dus een verbod is wenselijk. Politiek is wereldlijk. Dat is voor atheïsten.

In de politiek hoort besloten te worden op basis van de afwezigheid van een God want zonder last en rugge spraak. Politiek is wetenschapelijk deugdelijk onderbouwd besluiten op basis van noodzaak en concrete feiten. De juridische wetenschap, het ongeschreven Staatsrecht, doceert dat het in ieder geval onfatsoenlijk is wanneer gelovigen aan politiek deelnemen. De hele Nederlandse geschiedenis bewijst dat de betrokkenheid van de Christenheid bij de politiek Nederland geen goed gedaan heeft. Een van de meest arrogante voorbeelden is de Zondagswet. Iedereen moet stil zijn op Zondag, behalve de Kerk die mag klokkenluiden. De grootste arrogantie die gelovigen bezitten is dat zij denken goed te doen omdat zij gelovig zijn. Dat is zo'n monsterlijke vergissing dat het niet anders dan kwaadaardig zijn kan.

De Kerk heeft altijd een dubbele agenda gehad. Voordat de Christenheid naar Nederland kwam was het ook gelovig. Het geloof van de Nederlander zoals het vroeger was voordat de Kerk de sfeer kwam verzieken, was meer verwant aan de Islam dan aan wat anders. De Islam is de moeder aller monistische godsdiensten. Het woord Islam is een werkwoord. Het betekent onderwerpen. De Islam is onderwerping net zoals 'to eat', eten is. De Nederlander van voordat de Kerk de sfeer kwam verzieken was ook onderworpen, net als de Moslim. Daarna volgde kerstening en het ethisch reveil, en zijn de Nederlanders intellectueel vergiftigd en losgeraakt van de wortels.

Nu op dit moment, 'as we speak', worden Nederlandse kinderen ontvoerd en verkracht door functionarissen, lees ambtenaren, van de Staat. Zij verkrijgen de kinderen middels razzia's en schijnprocessen achter gesloten deuren en de journalistiek en politiek kijken opzichtig weg omdat het geniet van de corruptie. De Commissie Samson levert het bewijs; en de Commissie Davids bewijst dat de oud-topambtenaar Joris Demmink die mede schuldig is aan deze schandalige wantoestanden ook deelneemt aan oorlogsmisdaden.

gearchiveerd onder: