Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Blog / Shock en afgrijzen

Shock en afgrijzen

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Blijkens de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 11 december 2012 is het niet mogelijk raadsheren te wraken in verband met de shock en het afgrijzen waarin zij geplaatst zijn door de oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van de politieke partij van de voorzitter in de hoofdzaak.

De oorlog in Irak is zonder volkenrechtelijk mandaat en daarom zonder geldige reden gevoerd en heeft tot grote schade geleid. Nederlandse politieke ambtsdragers en rechters, waaronder de voorzitter in de hoofdzaak (mr. Mijnsberge) tevens actief lid van de VVD, nemen (derhalve) deel aan oorlogsmisdrijven, terrorisme en genocide en zij dienen hiervoor vervolgd te worden.

Deze terroristische netwerkorganisatie heeft bovendien het oogmerk een ieder, en zeer zeker gezaghebbende ambtenaren enlof 'command responsible' personen, zoals raadsheren, in een voortgaande staat van shock en/of afgrijzen te plaatsen opdat zij pathologisch zullen besluiten op basis van een geconditioneerde reflex als slachtoffer. Rechters zijn dan ook slachtoffer of dader, waardoor zij psychisch arbeidsongeschikt zijn en er niet op vertrouwd kan worden dat zij eerlijk enlof onafhankelijk kunnen oordelen.

De gronden voor wraking betreffen objectieve aspecten die, ongeacht de persoonlijke instelling van de raadsheren, grond geven om te vrezen dat rechters in casu niet onpartijdig kunnen zijn totdat de genoemde criminele/terroristische netwerkorganisatie en de genoemde oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide et cetera bestreden zijn. Door diepliggende beschadigingen van de rechtsstaat is de
schijn van partijdigheid niet te vermijden, en is gegrondverklaring van het wrakingsverzoek noodzakelijk voor het herstel van de openbare orde en de rechtsstaat.

Het Hof overweegt in de beschikking van 11 december 2012 dat een en ander niet tot wraking leiden kan omdat: hetgeen aan het wrakingsverzoek ten grondslag gelegd is, betrekking heeft op rechters in het algemeen.

gearchiveerd onder: ,